Advies en ondersteuning

Het Ariadne project biedt advies en ondersteuning aan Gelderse gemeenten bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken.

Ondersteuning toezicht en handhaving

Het Ariadne project adviseert en ondersteunt gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken. De problematiek op het vakantiepark is leidend voor de ondersteuning die het project biedt. Denk aan:

  • door analyse en verkenning de problematiek in kaart brengen, en over vervolgstappen adviseren
  • organiseren en voorbereiden van een (integrale) vakantieparkcontroles.
  • coördinatie van en ondersteuning bieden bij (integrale) vakantieparkcontroles
  • de uit controle verkregen informatie, uitwerken in eindrapportages die de basis kunnen zijn van verdere (bestuurlijke) handhavingsmaatregelen.

AriadneXT

Als vervolg op de vakantieparkcontroles biedt het Ariadne project ondersteuning bij het aanpakken van de geconstateerde overtredingen op het vakantiepark.
We gaan verder in op de concrete situaties en ondersteunen de medewerkers van de gemeente bij het ontwikkelen van:

  • inzicht en overzicht van het hele handhavingstraject, van voornemen tot invordering;
  • het vermogen om het handhavingstraject zelfstandig uit te voeren, daarbij maken we een onderscheid tussen:
    • fase 1: opleggen last onder dwangsom
    • fase 2: controle op naleving en invordering van de dwangsom. 

Advisering voorkomen en aanpakken ondermijnende criminaliteit

Burgemeesters, gemeentesecretarissen en afdelingsmanagers van gemeenten kunnen voor advies contact opnemen met het Ariadne project. De bestuurlijk juridisch adviseurs van het project verkent in het advies de oplossingsmogelijkheden, de interventiestrategieën en het handelingsperspectief om ondermijnende criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. De basis hiervoor is relevante informatie van de samenwerkende partijen en het effectief inzetten van wettelijke en beleidsmatige instrumenten van de samenwerkende partijen.

Ook officieren van justitie, team- en districtchefs van politie, (lokale) driehoeksoverleggen, en accountmanagers van het RIEC kunnen het Ariadne project om advies vragen.